Akoestisch rapportakoestisch rapport

Met een akoestisch rapport wordt in de regel het verslag bedoeld van een onderzoek naar het geluid dat een bedrijf in de omgeving veroorzaakt. Een bedrijf dat een vergunning voor de wet milieubeheer moet aanvragen zal vaak ook een akoestisch onderzoek overleggen, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ook een bedrijf dat onder het activiteitenbesluit valt kan om een akoestisch rapport worden gevraagd. Die vraag moet wel worden gemotiveerd. Het moet, met andere woorden, aannemelijk zijn dat er een kans is op hinder door geluid.

Indien een milieuvergunning (omgevingsvergunning) moet worden aangevraagd kan het akoestisch rapport worden verlangd om het bevoegd gezag het nodige inzicht te geven om passende voorschriften op te stellen.
Ook bij bedrijvigheid op een gezoneerd industrieterrein heeft het bevoegd gezag informatie nodig over het geluid van alle bedrijven op het terrein produceren.Technisch bureau van Eeden, gevestigd in Den Bosch, is volledig gespecialiseerd in geluid en trillingen en heeft jarenlange ervaring met het opstellen van akoestische rapportages en bijkomende activiteiten.
Voor informatie over, en onderzoek naar geluid in relatie tot arbeidsomstandigheden, machines en andere onderwerpen, zie de andere website.
Het berekenen van gevelisolatie en geluid vanwege (weg)verkeer zit niet in ons aanbod.