Activiteitenbesluit


Bedrijven zijn, sinds invoering van het activiteitenbesluit*, niet meer vergunningsplichtig, tenzij een bedrijf valt onder de in het activiteitenbesluit genoemde uitzonderingen. Als een bedrijf niet vergunningplichtig is geldt een meldingplicht. De gemeente moet controleren of wordt voldaan aan de algemene regels van het activiteitenbesluit. De gemeente publiceert de melding, dat staat niet open voor bezwaar.
Als het naar het oordeel van de gemeente aannemelijk is dat er kans is op hinder door geluid dan zal zij om een akoestisch rapport vragen. Dat moet de gemeente desgewenst kunnen onderbouwen. Een akoestisch rapport moet aantonen dat wordt voldaan aan de algemene regels, of op welke wijze hieraan zal worden voldaan.

De algemene regels voor geluid zijn als volgt:

07:00–19:00

19:00–23:00

23:00–07:00

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

LAr,LT: geluidniveau gemiddeld over het gehele betreffende dagdeel
LAmax: hoogste RMS waarde van het geluidniveau in de stand F


Voor ondermeer tankstations en agrarische bedrijven gelden afwijkende dagdelen. Geluid met duidelijke tonen en herkenbare muziek wordt zwaarder beoordeeld. Naar aanleiding van het akoestisch rapport kan de gemeente regels en/of beperkingen opstellen die moeten waarborgen dat aan de algemene regels voor geluid kan worden voldaan.
Het akoestisch rapport is de basis voor deze, zogenaamde, maatwerkvoorschriften.
Voor bedrijven die zijn gevestigd op een gezoneerd industrieterrein gelden mogelijk aanvullende voorwaarden of beperkingen ten aanzien van geluid.    Download geconsolideerde tekst met bookmarks

* ook wel aangeduid met Barim (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer).