Gezoneerd industrieterrein


Ruimtelijk instrument

Een gezoneerd industrieterrein, en de ligging daarvan, wordt vastgesteld in een bestemmingsplan. Aanleiding om hiermee te beginnen was, destijds, het beheersen en saneren van luidruchtige bedrijven. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de zone: zij voeren de regie over het inventariseren van het geluid van de bedrijven en zijn eindverantwoordelijk voor het beleid. Soms is bij omliggende woningen via een hogere waarde procedure een hogere grenswaarde van het geluid toegestaan. Ook op deze punten moet bewaking plaatsvinden.

Akoestisch rapport

De bewaking en het beheer van de totale hoeveelheid geluid vindt plaats in een zone model, een computersimulatie met daarin alle akoestisch relevante gegevens van de bedrijven. In dat zonemodel wordt het totale geluid op de zonegrens berekend. Om de gemeenten in staat te stellen dat model te onderhouden moeten alle bedijven op een gezoneerd industrieterrein bij vestiging, wijziging of uitbreiding een akoestisch rapport indienen. In het akoestisch rapport is berekend wat de bedrage van het betreffende bedrijf is aan het geluid op de zonegrens. Het bevat ook de invoer gegevens die de gemeente nodig heeft om het zonemodel te actualiseren. Ook ogenschijnlijk stille bedrijven kan worden gevraagt om een akoestisch rapport.

Knelpunten

Op gezoneerde industrieterreinen hebben sommige daarop gevestigde bedijven, degene die onder algemene regels vielen (AmvB's - nu allen vervangen door het activiteitenbesluit), te veel 'geluidruimte' toegewezen gekregen. De algemene regels uit het verleden stelde grenzen aan het geluid bij woningen van derden, of op 50 m afstand. De betreffende bedrijven kregen eigenlijk te veel 'geluidruimte' - zij produceerde daardoor (op papier, en in het model) meer geluid dan in de werkelijkheid. Daarom zitten enkele gezoneerde industrieterreinen op slot; er kan geen geluid, en geen bedrijf, meer bij. Om dit op te lossen moet de te veel uitgegeven geluidruimte worden terug genomen. De algemene regels zijn inmiddels aangepast om te voorkomen dat er meer bedrijven bij komen die - alleen op papier - meer geluid produceren dan nodig. Juist op terreinen die op slot zitten zullen alle nieuwe bedrijven een akoestisch rapport moeten laten maken. De geluidruimte die kan worden teruggenomen komt ten goede aan nieuwe bedrijven, of bedrijven die willen uitbreiden.