OmgevingsvergunnnigHet concept omgevingsvergunnnig is in hoofdzaak in het leven geroepen om het makkelijker te maken om een vergunnnig, van welke aard dan ook, aan te vragen. Dit moet leiden tot lastenverlichting voor burgers en bedrijven. Daarnaast zijn bedrijven, sinds de invoering van het activiteitenbesluit niet meer vergunningsplichtig, tenzij een bedrijf valt onder de in het activiteitenbesluit genoemde uitzonderingen valt; dan moet een omgevingsvergunnnig worden aangevraagd.

Ten aanzien van geluid door bedrijven verandert er inhoudelijk verder niet veel: de rekenmethoden en normstelling zijn het zelfde zoals vastgelegd in de wet milieubeheer, en daaraan gerelateerde regels en besluiten.
Van een vergunningplichtig bedrijf kan een akoestisch rapport worden verlangt om de op te stellen vergunningsvoorschriften te onderbouwen, een bedrijf dat alleen meldingsplichtig moet soms, met een akoestisch rapport, kunnen aantonen dat aan de algemene regels wordt voldoen.